วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สร้างวัด ด้วยความสะอาด ระเบียบ และวินัย ตอนที่ 2


อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา
มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยขน์ตน เป็นคนไม่สะอาด

( ขุ.สุ. ๒๕/๓๓๙)

ประโยชน์ คือ “ผล”  ที่เกิดจากการกระทำนั้น ๆ
มี 2  ประการ คือ 

1. ประโยชน์ตน
2. ประโยชน์ส่วนรวม

มนุษย์มีหน้าที่พึ่งทำดี...
ด้วยความคิดดี คำพูดดี การกระทำดี
ให้เกิด “ผลดี” ทั้งในประโยชน์ตน และ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ผู้ใดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว
!
โดยไม่คำนึงว่าสิ่งที่ตนคิด พูด กระทำนั้น
เกิดผลกระทบเป็นความเดือดร้อนเสียหายเป็นผลร้ายต่อผู้อื่นและส่วนรวม
ผู้นั้น ชื่อว่า ... เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนเห็นแก่ตัว
เป็นคนสกปรก เป็นคนไม่สะอาด คือ ไม่สะอาดด้วย กาย วาจา และ ใจ
!


ผมยกพุทธพจน์, และขยายความ ไว้ดังกล่าว
เพื่อเราจะได้เห็นและเข้าใจตรงกัน
ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
ว่า... ความสะอาดนั้น เป็นฐานรากอันแข็งแกร่งของความสำเร็จ
ของประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวมอย่างไร  

กลับมาดูเส้นทางของ วัดพระธรรมกาย
ที่ผมได้เล่าไว้เมื่อครั้งที่แล้วครับว่า ...
หัวใจสำคัญของความสำเร็จ ตั้งแต่วันที่เริ่มสร้าง กระทั้งถึงวันนี้
คือ ความสะอาด ( และความมีระเบียบ วินัย )

พอจะนึกภาพออกหรือยังครับว่า คำว่า สะอาด นั้น... 
กว้าง ไกล และ ลึกซึ้ง อย่างไร ?

ลองพิจารณาดูสิครับ ?
ถ้า สถานที่ ไม่สะอาด
ถ้า บุคคล ที่อาศัยอยู่ในวัดไม่สะอาด
ถ้า สาธุชน ที่มาวัดไม่สะอาด
ไม่มีความสุจริตใจ ที่จะคิด พูด ทำ เพื่อ “ผลดี” 
ทั้ง...ประโยชน์ตน และประโยชน์ส่วนรวมจริง
วัดพระธรรมกาย, จะสามารถสร้าง และ ขยายงานพระศาสนา
ไปกว้างไกลทั้งภายใน และ ต่างประเทศ ได้อย่างไร ? 

( ขอยกตัวอย่างกรณีอื่นๆ...อุปมาภาพให้เห็นชัดๆและเข้าใจกันง่ายๆ นะครับ ... เช่น
บ้านเมืองใดๆหาก จนท.บริหารจัดการทรัพยากรส่วนรวม
เช่น เงินภาษีปชช. ด้วยความสะอาด สุจริต บ้านเมืองนั้นสังคมนั้น
ก็ย่อมสามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเสมอภาคได้)


ครั้งหน้า, ผมจะกลับมาเล่าต่อครับ
เราจะย้อนกลับไปดูว่า...
วัดพระธรรมกาย ลงรายละเอียดของ "ความสะอาด"
ระดับไหน? อย่างไร?


สวัสดีครับ
9 พฤษภาคม 2560

8 ความคิดเห็น:

 1. สะอาด ระเบียบ นี่แหละเป็นมงคลทั้งโลกนี้และโลกหน้า จนเข้าพระนิพพานเลย สาธุ

  ตอบลบ
 2. ศาสนาสอนดีมีความสุข
  ศาสน์สอนถูกลูกศิษย์จิตสุขศรี
  ศาสน์ทุกศาสน์ช่วยโลกไร้ราคี
  ศาสน์จึงดีที่ช่วยทำชาติเจริญ...

  ตอบลบ
 3. ปลุกคนธรรมดาให้เกิดอุดมการณ์ควรมาดูเทคนิคที่นี่

  ตอบลบ
 4. สถานที่นี้ฝึกเรา. สถานที่นี้มีพระคุณ สถานที่นี้จำตลอดไป. สถานที่นี้ที่ครูบาอาจารย์ทำเพื่อทุกคน

  ตอบลบ
 5. วันวิสาขบูชา*****สวดธรรมจักรฯบูชา---------- พระรัตนตรัย***
  สวดบูชาพระพุทธเจ้าจำนวน----- บ่สุดสิ้น***
  อนิสงฆ์ผลบุญแผ่ไพศาล----บ่สิ้นสุดอจินไตย****
  อนันผลบุญนับอสงไขยนับบ่ได้ ----ปลื้มใจแผ่ไพศาล*

  ตอบลบ
 6. เห็นด้วยกับบทความทุกประการค่ะ

  ตอบลบ
 7. วัดสะอาด เป็นระเบียบ ที่มาของสาธุชนและสมบัติทั้งหลายเอย.

  ตอบลบ
 8. สะอาด เป็นระเบียบ น่าเลื่อมใสครับ

  ตอบลบ