วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สร้างวัด ด้วยความสะอาด ระเบียบ และวินัย ตอนที่ 1


มองภาพภายนอก ไม่แปลกที่จะเข้าใจว่า
วัดพระธรรมกาย ประสบความสำเร็จเพราะใช้เงินจำนวนมหาศาล
นั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งครับ!
เพราะไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ? 
หายใจเข้า-ออก ยังต้องจ่ายเลย, คิดดีๆสิครับ^^  

แต่ หัวใจสำคัญของความสำเร็จ ที่ไม่มีใครรู้ คือ
วัดพระธรรมกาย สร้างขึ้นมา และประสบความสำเร็จได้ เพราะ
“ความสะอาด ความมีระเบียบ และมีวินัย” 

คุณสมบัติพื้นฐานที่มีคุณภาพนี้ต่างหาก คือ แกนหลักที่ร้อยส่วนประกอบอื่นๆ
และทักทอก่อสร้าง กระทั้งกลายเป็นความสำเร็จ อย่างที่ได้เห็น
ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ...
อาคารสถานที่, ระบบการจัดการ, คุณภาพของทรัพยากรบุคคล ...ฯลฯ
ที่ส่งผลให้...งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของวัดพระธรรมกาย
ก้าวไปไกลไม่เหมือนความคุ้นเคยเดิมๆ ของสังคมไทย

ตึกสูงระฟ้า ... ต้องใช้เสาเข็ม ฐานราก ที่มีคุณภาพ ฉันใด
มนุษย์ ... ที่จะสร้างงานให้สำเร็จได้ ย่อมต้องมี
คุณสมบัติอันเป็นพื้นฐานสำคัญ ดังกล่าว ฉันนั้น
!

สิ่งที่สังคม ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น คือ ...
ไม่เคยรู้ว่า  ที่นี้ ...

ฝึกให้คนรักความสะอาด ด้วยการลงมือทำความสะอาดด้วยตัวเอง
และด้วยความเข้าใจใน หลักการ เหตุผล วิธีการ ขั้นตอน รายละเอียด
ของความสะอาดอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน  ในระดับซาบซึ้ง
!
ความสะอาดที่วัดสอน เริ่มตั้งแต่ ...
รู้จักทำความสะอาดร่างกายตัวเอง

ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย บ้าน ที่ทำงาน เสื้อผ้า จานชาม อุปกรณ์
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการดำรงชีวิต ... ให้สะอาด

เพราะความสะอาด เป็นบทเรียนที่ 1 ที่สำคัญมาก
ในการที่จะก้าวไปสู่การฝึกคุณสมบัติ หรือ พัฒนาคุณธรรม ด้านอื่น ให้ดีได้


เมื่อสะอาดได้, การจัดระเบียบ ก็มาพร้อมกัน
จากนั้น ความมีวินัย จะงอกงามตามมาไม่ยาก...
เรียกว่า...เป็นคุณสมบัติที่เจริญตามกันมาติดๆ เป็นอัตโนมัติ ก็ได้ครับ
( คุณลองลงมือทำ, ก็จะสามารถเห็นผลด้วยตัวเอง
ได้ครับ )

ความสะอาด มีระเบียบ วินัย ดังกล่าวนั้น มาจากไหน
ต้นแบบ คือ ผู้นำในการบุกเบิกสร้างวัด 

ที่ผมต้องกล่าวถึง เพราะความสำคัญว่า...
สังคมใด มีผู้นำอย่างไร ... ผู้ตาม ก็จะมีคุณสมบัติไปในทางเดียวกัน

วัดพระธรรมกาย, โดย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง
( จะเล่าเรื่องคุณยาย,ให้ฟังในครั้งต่อไปนะครับ )

คุณยายอาจารย์ฯ ... ผู้นำลูกศิษย์มาสร้างวัด
คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของท่านคือ ...
นิสัยรักความสะอาด ความมีระเบียบ วินัย เป็นสิ่งที่คุณยายอาจารย์ฯ
อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาพระภิกษุสาธุชน ฝึกฝนจนเป็นนิสัย
โดย คุณยายฯ ประพฤติ เป็นแบบอย่าง

ความสะอาดของวัด ...
ไม่ว่าจะเป็น...ถนน กุฏิ โบสถ์ ศาลา โรงครัว 
สนามหญ้า สระน้ำ โรงเก็บของ ห้องสุขา...ฯลฯ
ล้วนสะอาด และได้รับการจัดให้มีระเบียบ ทั้งสิ้น

ผลที่เห็นประจักษ์ คือ วัดสะอาด มองไปทางไหนก็สะอาด มีระเบียบ
สบายตา สบายใจ ... ทุกคนที่มาและที่อยู่สัมผัสข้อดีเบื้องต้นนี้ได้อย่างชัดเจน

บวกกับ,
คุณยายอาจารย์ฯ ก็ได้อธิบายขยายความชี้ให้เห็นคุณประโยชน์
ของความสะอาด ความมีระเบียบวินัย ที่มีผลต่อ...ความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติธรรม ตลอดถึงต่อความสำเร็จด้านอื่นๆ ของชีวิต
ให้ลูกศิษย์เข้าใจลุ่มลึกตามลำดับอีก

ความสะอาด จึงเป็น  อัธยาศัยที่แท้จริง
ของความเป็นวัดพระธรรมกาย ที่ผู้ที่ยังไม่ได้มา ไม่เคยรู้เห็น


ประชาชนที่มาวัดพระธรรมกาย ...
ประการสำคัญแรกหนึ่งนั้น ... 
จะได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ที่มีนิสัย
รักความสะอาด มีระเบียบ วินัย
และ ต้องทำเองด้วย
,
(ไม่ใช่สะอาดเพรา
ะจ้างคนทำให้, แบบนั้นผลที่ได้คนละปลายทาง )

เมื่อในสังคมหนึ่งๆ ผู้คนมีพื้นฐานนิสัยดี
เป็นคนมีความสะอาด มีระเบียบ วินัย ดังนี้แล้ว
หมายถึงอะไร ? ... หมายถึง ศีลที่สะอาด
เมื่อคนในสังคมมี “ศีล” แล้ว

การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ย่อมเกิดผลบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทุกระดับ

ผมจะมาลงรายละเอียดต่อนะครับ

ขอขีดเส้นใต้ก่อนจบอีกครั้งว่า...
ความสะอาด ระเบียบและวินัย คือ
ต้นทุนหลักของความเป็นวัดพระธรรมกาย

ไม่ใช่ “เงิน” อย่างที่หลายคนกำลังเข้าใจผิดกันมาตลอด


สวัสดีครับ,
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
13 ความคิดเห็น:

 1. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 2. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความมีวินัย เป็นต้นทุนหลักของวัดพระธรรมกาย ทุกคนที่มาวัดจะเห็นเป็นปกติค่ะ

  ตอบลบ
 3. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความมีวินัย เป็นต้นทุนหลักของวัดพระธรรมกาย ทุกคนที่มาวัดจะเห็นเป็นปกติค่ะ

  ตอบลบ
 4. รมณียสถาน
  วัดพระธรรมกายสร้างตามหลักคำสอนของพระบรมศาสดา คือ
  ๑. ไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนนัก มีที่จะบิณฑบาต สาธุชนเดินทางไปมาได้สะดวก
  ๒. กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนก็เงียบสงบ
  ๓. มีความสงบสงัดร่มรื่น สะอาดเป็นระเบียบ แม้มีคนมามากก็มีระเบียบเงียบเสียง เหมาะแก่การเจริญภาวนา
  ๔. มีพระภิกษุผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม สามารถแนะนำสาธุชนที่มาได้

  ตอบลบ
 5. สวดมนต์กันวันละนิดจิตแจ่มใส
  สวดมนต์ให้ใจสบายแสนสุขสันต์
  สวดมนต์แล้วมีความสุขทุกคืนวัน
  สวดมนต์กันชีวันสุขตลอดกาล...

  ตอบลบ
 6. ครับ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 7. เราสนุกกับการทำสะอาด เพราะทุกอย่างมีขั้นตอนที่ไม่เคยมีโรงเรียนไหนเปิดสอน มาลองดูซิคะเด็กๆที่นี่ทุกคนยังชอบเลย

  ตอบลบ
 8. วัดพระธรรมกายได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแห่งรวมจิตใจ เป็นที่ฝึกตนของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เป็นวัดในอุดมคติ เป็นที่รวมของพระแท้ ซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญ
  เป็นที่สร้างคนดีที่โลกต้องการคืนสู่สังคม เป็นทั้งที่พึ่งพา พักพิงยามที่ยากไร้และมีความทุกข์ยากลำบาก

  ตอบลบ
 9. เรารักวัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 10. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ก่อเกิดให้ใจเป็นระเบียบ ใจนิ่งได้ง่ายเอย.

  ตอบลบ